Dageliks Bestuur
Väörzitter : Gène Savelkoul
Vors : Pascal de Vries
IëreVors : Frank Hermans
Sikkretaris : Eric Mulleners
Penningmeister : Norbert Savelkoul
PR : Niels Kirkels
Krejasies : Myron Stauder
Bestuur
Fred van Didden
Ben Savelkoul
Roger Smeets
Frank Kitzen
Ingrid Kitzen-Verreussel
Jos Theunissen

Jeugdcommissie
Ton Kitzen
Ingrid Kitzen-Verreussel
Lizzy Maassen

Leje Raod van 11
Peter van Didden, Roel van Didden, Rik van Didden, Roger Hansen, Rick Hanssen, Arno Helgers, Roy Hendrix, Frank Hermans, Leon Hermans, Niels Kirkels, Frank Kitzen, Ton Kitzen, Erik Konings, Frans Laumen, Eric Mulleners, Jeroen Nieuweboer, Eric Salden, Norbert Savelkoul, Ben Savelkoul, Vincent Savelkoul, Chris Scheepers, Roger Smeets, Jos Theunissen, Guido Vliex, Ralf Vola, Pascal de Vries.