Op onjerstaonde activiteiten zulle de Zawpense aanwezig zeen. Let op! Neet alle activiteiten waere door de Zawpense georganiseerd.

’t Doorgaon van de diverse activiteite hungk aaf van de geldende COVID-19 maotregele.

DATUM AANVANG ACTIVITEIT
11-11-2021 19:30u Jaorvergadering
08-01-2022 n.n.b Prinseoetreuping 2022
09-01-2022 n.n.b Kènjermiddig 2022
26-02-2022 n.n.b Rondjgank samen mit Daag & Nach
28-02-2022 14:11u Gróate Vastelaovesoptoch 2022
01-03-2022 15:33u Beegse Boete Zitting (Burg. Kotenplein)
01-03-2022 23:11u Frenske verbrenne Burg. Kotenplein)
02-03-2022 n.n.b Asjkruuske haole (Aovendmis Catharinakerk), aansloetend hiëringbiete bie Cafe De Mert